Změny na dodatcích k osvědčení zachycují úlevy z maturit pro vybrané obory

Změny se týkají dodatků k osvědčení pro absolventy zdravotnických a sociálních oborů v souvislosti s úlevami z maturit podle nově vydaného opatření obecné povahy s č. j. MSMT-3267/2021-3 ke konání maturitní zkoušky. 

Zdravotní sestraNa absolventy zdravotnických a sociálních oborů se podle nového opatření mohou vztahovat dvě varianty maturitních zkoušek, a tudíž i dvě podoby Europass dodatků k osvědčení. Obě varianty se liší v části 5 informace o hodnocení společné části maturitní zkoušky na dodatku. Rozdílný je i způsob získání dodatku k osvědčení. 

Varianta A: uplatnění výjimky 

Dle opatření obecné povahy s č. j. MSMT-3267/2021-3 ke konání maturitní zkoušky se mění podoba dodatku pro absolventy, kteří odpracovali nejméně 160 hodin v rámci uložené pracovní povinnosti podle krizového zákona, v rámci pracovněprávního vztahu, v rámci praktického vyučování nebo na základě svého rozhodnutí u orgánů ochrany veřejného zdraví, a využijí této výjimky při maturitě. Hodnocení společné části maturitní zkoušky v části 5. na druhé straně dodatku k osvědčení se těchto absolventů nebude týkat, na dodatku by proto být umístěno nemělo.   

Dodatek k osvědčení pro příslušný obor pro tyto absolventy získáte vyplněním žádosti na hlavní straně databáze prostřednictvím tohoto formuláře.  Pokud máte zájem o dvě a více jazykových verzí, prosím, uveďte tuto informaci do poznámky “Další informace ke korespondenční adrese”.  

Varianta B: výjimka z maturity nenastane  

Dodatek k osvědčení bude obsahovat rozšířené informace o procentuálním hodnocení společné části maturitní zkoušky v části 5. na druhé straně dokladu (podle novely vyhlášky č. 177/2009 Sb.). Při vydávání této varianty dodatků nic nemění. Po přihlášení do databáze na https://edo.europass.cz/cs/ si v záložce “Vyhledat a stáhnout Europass - dodatek k osvědčení” najdete příslušný dodatek a vydáte jej obvyklým způsobem.  

Náhled části dodatku k osvědčení pro maturitní obory (varianta B)

Náhled části dodatku k osvědčení pro maturitní obory (varianta B)

Pro absolventy učebních oborů se na dodatku k osvědčení nic nemění. Střední školy si mohou stahovat dodatky k osvědčení s aktuálním školním rokem 2020/2021 pro své absolventy v databázi https://edo.europass.cz/cs/ od března 2021. Dodatky k osvědčení dostává zdarma dlouhodobě 70 % absolventů středních škol v ČR, tj. přibližně 65 tisíc absolventů ročně. Využijí ho jako přílohu k životopisu při hledání pracovních příležitostí nebo dalším studiu doma i v zahraničí.

Soubory ke stažení: 
Metodika úpravy maturitní zkoušky
Ukázka dodatku – varianta A
Ukázka dodatku – varianta B

×

Tipy a triky na Váš e-mail